تورمالزی- کوالالامپور ویژه نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
SANDPIPER 3 star BB
4408000 4807000 4358300 4199000
MAY TOWER 3 star BB
4429000 4681000 4362000 4208000
FLAMINGO 4 star BB
4429000 4677000 4379000 4208000
DYNASTY 3 star BB
4481000 4771000 4422000 4225000
GRAND SEASON 4 star BB
4649000 5103000 4573000 4292000
WP HOTEL 4 star BB
4670000 5145000 4594000 4300000
ROYAL HOTEL 4 star BB
4764000 5318000 4674000 4334000
SWISS GARDEN 4 star BB
4827000 5449000 4729000 4359000
SERI PACIFIC 5 star BB
4869000 5537000 4767000 4376000
ROYAL BINTANG 4 star BB
4900000 5551000 4692000 4422000
CORUS 4 star BB
4921000 5622000 4810000 4393000
SWISS GARDEN* 5 star BB
4963000 5698000 4847000 4409000
BERJAYA TIMES SQUAR 5 star BB
4994000 5754000 4873000 4418000
CONCORD -KUL 4 star BB
4994000 5754000 4873000 4418000
PACIFIC REGENCY 5 star BB
5057000 5880000 4928000 4443000
ISTANA 5 star BB
5109000 5991000 4933000 4506000
MAYA HOTEL 5 star BB
5214000 6180000 5067000 4502000
ROYAL CHULAN 5 star BB
5235000 6222000 5084000 4510000
PARK ROYAL KUALA 5 star BB
5266000 6274000 5110000 4519000
RENAISSANCE 5 star BB
5266000 6253000 4938000 4506000
SHERATON 5 star BB
5413000 6564000 5240000 4577000
GRAND MILLENNIUM 5 star BB
5423000 6578000 5245000 4577000
INTERCONTINENTAL 5 star BB
5444000 6616000 5266000 45863000
WESTIN KUALA 5 star BB
5843000 7405000 5623000 4745000
JW MAROITT 5 star BB
5853000 7415000 5628000 4745000
LE MERIDIEN KUALALUMPUR 5 star BB
5874000 7457000 5649000 4754000
RITZ CARLTON KUALA 5 star BB
6126000 7957000 5876000 4855000
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4408000
نرخ اتاق 1 تخته
4807000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4358300
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4199000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4429000
نرخ اتاق 1 تخته
4681000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4362000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4208000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4429000
نرخ اتاق 1 تخته
4677000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4379000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4208000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4481000
نرخ اتاق 1 تخته
4771000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4422000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4225000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4649000
نرخ اتاق 1 تخته
5103000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4573000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4292000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4670000
نرخ اتاق 1 تخته
5145000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4594000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4300000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4764000
نرخ اتاق 1 تخته
5318000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4674000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4334000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4827000
نرخ اتاق 1 تخته
5449000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4729000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4359000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4869000
نرخ اتاق 1 تخته
5537000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4767000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4376000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4900000
نرخ اتاق 1 تخته
5551000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4692000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4422000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4921000
نرخ اتاق 1 تخته
5622000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4810000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4393000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4963000
نرخ اتاق 1 تخته
5698000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4847000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4409000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4994000
نرخ اتاق 1 تخته
5754000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4873000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4418000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4994000
نرخ اتاق 1 تخته
5754000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4873000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4418000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5057000
نرخ اتاق 1 تخته
5880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4928000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4443000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5109000
نرخ اتاق 1 تخته
5991000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4933000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4506000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5214000
نرخ اتاق 1 تخته
6180000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5067000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4502000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5235000
نرخ اتاق 1 تخته
6222000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5084000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4510000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5266000
نرخ اتاق 1 تخته
6274000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5110000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4519000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5266000
نرخ اتاق 1 تخته
6253000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4938000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4506000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5413000
نرخ اتاق 1 تخته
6564000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5240000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4577000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5423000
نرخ اتاق 1 تخته
6578000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5245000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4577000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5444000
نرخ اتاق 1 تخته
6616000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5266000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
45863000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5843000
نرخ اتاق 1 تخته
7405000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5623000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5853000
نرخ اتاق 1 تخته
7415000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5628000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5874000
نرخ اتاق 1 تخته
7457000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5649000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4754000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6126000
نرخ اتاق 1 تخته
7957000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5876000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4855000
توضیحات
 • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
 • مدت اقامت 7 شب و 8 روز
 • تاریخ اعتبار 1396/01/13
 • محل اقامت هتل
 • حمل و نقل هواپیما
 • نوع پرواز چارتر
 • کلاس پرواز کلاس اقتصادی
 • مناسب برای خانواده همراه با کودکان
 • نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
 • شروع قیمت 4358300
 • خطوط هوایی ماهان, ماهان
 • توضیحات تور

  نرخ INF برای مسیر کوالالامپور  400،000 تومان می باشد
  در صورت کنسل نمودن تور 50% مبلغ بلیط و 2 شب NOSHOW هتل کسر و الباقی مبلغ استرداد می گردد
  بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود
  استفاده از جایگاه  CIP  برای هر طرف 322،500 تومان می باشد
  حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس مهتا سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت

   

خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040