تور استانبول ویژه اسفند ماه

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
GRAND LIZA 3 star BB
855000 965000 855000 745000
GRAND HILARIUM 4 star BB
925000 1095000 875000 745000
GRAND LIZA 3 star BB
945000 1135000 895000 745000
FERONIA 4 star BB
965000 1175000 915000 745000
BLACK BIRD HOTEL 4 star BB
975000 1135000 895000 745000
MARBEL 4 star BB
985000 1215000 895000 745000
CRYSTAL HOTEL 4 star BB
995000 1255000 935000 745000
CITY CENTER 4 star BB
1015000 1265000 975000 745000
AVANTGARDE TAKSIM 4 star BB
1045000 1315000 905000 745000
GOLDEN AGE 4 star BB
1045000 1315000 995000 745000
GRAND OZTANIK 4 star BB
1045000 1315000 905000 745000
METROPOLITAN 4 star BB
1045000 1315000 905000 745000
ZURICH 4 star BB
1055000 1345000 905000 745000
MOSAIC 4 star BB
1075000 1325000 925000 745000
LARES PARK 4 star BB
1075000 1315000 905000 745000
THE GREEN PARK 4 star BB
1075000 1385000 955000 745000
SURMELI 5 star BB
1085000 1385000 1025000 745000
TITANIC CITY 4 star BB
1095000 1435000 1015000 745000
GRAND CEVAHIR 5 star BB
1115000 1415000 955000 745000
CROWN PLAZA HARBIYE 5 star BB
1115000 1465000 995000 745000
BIZ CEVAHIR 5 star BB
1145000 1455000 1045000 745000
POINT TAKSIM 5 star TAKSIM
1165000 1545000 995000 745000
RAMADA PLAZA HOTEL 5 star BB
1175000 1495000 1055000 745000
ELITE WORLD 5 star BB
1175000 1495000 995000 745000
NOVOTEL BOSPHORUS 5 star BB
1185000 1575000 985000 745000
THE ELYSIUM ISTANBUL MGALLERY 5 star BB
1255000 1735000 1055000 745000
CONRAD 5 star BB
1365000 1955000 1335000 745000
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
855000
نرخ اتاق 1 تخته
965000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
855000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
925000
نرخ اتاق 1 تخته
1095000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
875000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
945000
نرخ اتاق 1 تخته
1135000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
965000
نرخ اتاق 1 تخته
1175000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
915000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
975000
نرخ اتاق 1 تخته
1135000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
985000
نرخ اتاق 1 تخته
1215000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
995000
نرخ اتاق 1 تخته
1255000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
935000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1015000
نرخ اتاق 1 تخته
1265000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1045000
نرخ اتاق 1 تخته
1315000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
905000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1045000
نرخ اتاق 1 تخته
1315000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1045000
نرخ اتاق 1 تخته
1315000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
905000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1045000
نرخ اتاق 1 تخته
1315000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
905000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1055000
نرخ اتاق 1 تخته
1345000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
905000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1075000
نرخ اتاق 1 تخته
1325000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
925000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1075000
نرخ اتاق 1 تخته
1315000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
905000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1075000
نرخ اتاق 1 تخته
1385000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
955000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1085000
نرخ اتاق 1 تخته
1385000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1025000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1095000
نرخ اتاق 1 تخته
1435000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1015000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1115000
نرخ اتاق 1 تخته
1415000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
955000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1115000
نرخ اتاق 1 تخته
1465000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1145000
نرخ اتاق 1 تخته
1455000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1045000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

TAKSIM

نرخ اتاق 2 تخته
1165000
نرخ اتاق 1 تخته
1545000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1175000
نرخ اتاق 1 تخته
1495000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1055000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1175000
نرخ اتاق 1 تخته
1495000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1185000
نرخ اتاق 1 تخته
1575000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
985000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1255000
نرخ اتاق 1 تخته
1735000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1055000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1365000
نرخ اتاق 1 تخته
1955000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1335000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
 • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, ترانسفر فرودگاهی
 • مدت اقامت 3شب و 4 روز
 • تاریخ اعتبار 1395/12/10
 • محل اقامت هتل
 • حمل و نقل هواپیما
 • نوع پرواز چارتر
 • کلاس پرواز کلاس اقتصادی
 • مناسب برای خانواده همراه با کودکان
 • نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
 • شروع قیمت 855000
 • خطوط هوایی ترکیش
 • توضیحات تور

  نرخ کودک زیر 2 سال 145.000 تومان و فاقد کمیسیون میباشد.

  گذرنامه حداقل با 6 ماه اعتبار الزامی است و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

  تخت سوم از نوع سفری بوده و هزینه آن مطابق با نرخ هر نفر در اتاق دو تخته میباشد.

  در صورت درخواست گشت شهری با ناهار مبلغ هر نفر 50000 تومان به نرخ های فوق افزوده میگردد.

خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040