تور کوالالامپور ویژه اسفند ماه

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
SANDPIPER 3 star BB
1750000 1870000 1480000 1420000
ANCASA EXPRESS 3 star BB
1750000 1920000 1480000 1420000
SANI HOTEL 3 star BB
1770000 1960000 1510000 1420000
FLAMINGO 4 star BB
1850000 2050000 1550000 1460000
GRAND SEASON 4 star BB
2000000 2410000 1710000 1550000
ROYAL HOTEL 4 star BB
2140000 2670000 1880000 1580000
SWISS GARDEN 4 star BB
2190000 2850000 1930000 1600000
SERIPACIFIC 5 star bb
2260000 2810000 1910000 1600000
RAMADA SUITE 4 star BB
2280000 2900000 1950000 1630000
PASEFIC REGENCY 5 star bb
2320000 3020000 2010000 1640000
CONCORD -KUL 4 star BB
2340000 3060000 2030000 1650000
ISTANA 5 star BB
2430000 3300000 2130000 1650000
ROYAL CHULAN 5 star BB
2500000 3410000 2190000 1650000
PULLMAN 5 star BB
2590000 3430000 2200000 1650000
ELEMENT BY WESTIN 4 star bb
2480000 3340000 2170000 1750000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 star BB
2660000 4010000 2280000 1750000
GRAND MILINIUM 5 star BB
2740000 3960000 2390000 1630000
INTERCONTINENTAL 5 star BB
2790000 3960000 2390000 1810000
RITZ CARLTON+KUALA WESTIN 5 star bb
2950000 4230000 3670000 2380000
WESTIN KUALA 5 star BB
2950000 4230000 3670000 2380000
JW MARRIOT _KUL 5 star BB
3550000 5390000 3090000 1630000
SHANGRILA 5 star BB
3550000 5390000 3090000 1630000
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1750000
نرخ اتاق 1 تخته
1870000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1480000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1420000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1750000
نرخ اتاق 1 تخته
1920000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1480000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1420000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1770000
نرخ اتاق 1 تخته
1960000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1510000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1420000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1850000
نرخ اتاق 1 تخته
2050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1550000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1460000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2000000
نرخ اتاق 1 تخته
2410000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1710000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2140000
نرخ اتاق 1 تخته
2670000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1880000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1580000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
2850000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1930000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2260000
نرخ اتاق 1 تخته
2810000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1910000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2280000
نرخ اتاق 1 تخته
2900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1630000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2320000
نرخ اتاق 1 تخته
3020000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2010000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1640000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2340000
نرخ اتاق 1 تخته
3060000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2030000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1650000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2430000
نرخ اتاق 1 تخته
3300000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2130000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1650000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2500000
نرخ اتاق 1 تخته
3410000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1650000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2590000
نرخ اتاق 1 تخته
3430000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2200000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1650000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2480000
نرخ اتاق 1 تخته
3340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2170000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1750000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2660000
نرخ اتاق 1 تخته
4010000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1750000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2740000
نرخ اتاق 1 تخته
3960000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1630000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2790000
نرخ اتاق 1 تخته
3960000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1810000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2950000
نرخ اتاق 1 تخته
4230000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3670000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2380000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2950000
نرخ اتاق 1 تخته
4230000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3670000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2380000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3550000
نرخ اتاق 1 تخته
5390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3090000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1630000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3550000
نرخ اتاق 1 تخته
5390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3090000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1630000
توضیحات
  • مدت اقامت 7 شب و 8 روز
  • تاریخ اعتبار اعتبار پکیج تا 25 اسفند
  • شروع قیمت 1700000
  • خطوط هوایی ماهان
خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040