تور بالی ویژه نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
VASANTI 4 star BB
5670000 6440000 - 5650000
BALI RANI 4 star bb
5720000 6670000 5560000 5220000
ASTON 4 star BB
6030000 7210000 5790000 5270000
KUTA PARADISO 5 star BB
6240000 7570000 6100000 5270000
GRAND MIRAGE 5 star BB
6530000 8210000 6240000 5270000
DISCOVERY 5 star BB
6620000 8410000 6060000 5270000
MELIA BALI 5 star BB
6710000 8610000 6620000 5270000
HILTON BALI 5 star bb
6890000 8910000 6650000 5290000
SHERATON BALI 5 star BB
7120000 9290000 6310000 5290000
WESTIN 5 star BB
7120000 9360000 7080000 5290000
GRAND HYATT 5 star BB
7120000 9380000 6460000 5290000
SOFITEL BALI 5 star bb
7600000 10300000 6780000 5290000
AYANA 5 star BB
9160000 13500000 6780000 5290000
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5670000
نرخ اتاق 1 تخته
6440000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
-
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5650000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
5720000
نرخ اتاق 1 تخته
6670000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5560000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5220000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6030000
نرخ اتاق 1 تخته
7210000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5270000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6240000
نرخ اتاق 1 تخته
7570000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6100000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5270000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6530000
نرخ اتاق 1 تخته
8210000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6240000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5270000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6620000
نرخ اتاق 1 تخته
8410000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6060000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5270000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6710000
نرخ اتاق 1 تخته
8610000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6620000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5270000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
6890000
نرخ اتاق 1 تخته
8910000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6650000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
7120000
نرخ اتاق 1 تخته
9290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6310000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
7120000
نرخ اتاق 1 تخته
9360000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7080000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
7120000
نرخ اتاق 1 تخته
9380000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6460000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
7600000
نرخ اتاق 1 تخته
10300000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
9160000
نرخ اتاق 1 تخته
13500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5290000
توضیحات
  • مدت اقامت 7 شب و 8 روز
  • تاریخ اعتبار 1396/01/06
  • شروع قیمت 5670000
  • خطوط هوایی قطر
خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040