تور پاتایا ویژه نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
THE SUN RESORT 3 star BB
4090000 4440000 4000000 3720000
MIKE HOTEL 2 star BB
4140000 4560000 4050000 3740000
GOLDEN BEACH 3 star BB
4230000 4730000 4130000 3770000
HOLIDAY RESORT 4 star BB
4240000 4740000 4140000 3770000
IBIS PTY 3 star BB
4390000 5040000 4270000 3820000
GARDEN SEA VIEW 4 star BB
4450000 5150000 4320000 3820000
ONE ROYAL CRUISE 4 star BB
4520000 5280000 4380000 3860000
PATAYA SEAVIEW 4 star BB
4550000 5340000 4410000 3860000
VISTA PATAYA 4 star BB
4550000 5340000 4410000 3880000
SUN BEAM EASTIN PTY 4 star BB
4560000 5350000 4410000 3880000
Mercure Pattaya Ocean 4 star BB
4590000 5410000 4440000 3880000
CENTARA GRAND SV 5 star BB
4620000 5470000 4440000 3880000
LONG BEACH GARDEN 4 star BB
4680000 5600000 5420000 3880000
Garden Cliff Beach 5 star BB
4890000 6010000 4710000 3880000
Mercure Pattaya Ocean 4 star BB
4980000 6180000 4790000 3880000
THE BAY VIEW 5 star BB
5020000 6250000 4820000 4030000
PULLMAN PATTAYA 5 star BB
5340000 6900000 5110000 4030000
Siam Bayshore 4 star BB
5400000 7020000 5170000 4030000
AMARI WATERGATE 5 star BB
5350000 6910000 5120000 4140000
EASTIN GRAND HOTEL 5 star BB
5350000 6910000 5120000 4140000
ROYAL ORCHID SHRTN 5 star BB
6290000 8790000 5970000 4140000
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
4440000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3720000
توضیحات
درجه هتل 2star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4140000
نرخ اتاق 1 تخته
4560000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3740000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4230000
نرخ اتاق 1 تخته
4730000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4130000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3770000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4240000
نرخ اتاق 1 تخته
4740000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3770000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4390000
نرخ اتاق 1 تخته
5040000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4270000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3820000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4450000
نرخ اتاق 1 تخته
5150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4320000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3820000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4520000
نرخ اتاق 1 تخته
5280000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4380000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3860000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4550000
نرخ اتاق 1 تخته
5340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4410000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3860000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4550000
نرخ اتاق 1 تخته
5340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4410000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3880000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4560000
نرخ اتاق 1 تخته
5350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4410000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3880000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4590000
نرخ اتاق 1 تخته
5410000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4440000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3880000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4620000
نرخ اتاق 1 تخته
5470000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4440000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3880000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4680000
نرخ اتاق 1 تخته
5600000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5420000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3880000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4890000
نرخ اتاق 1 تخته
6010000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4710000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3880000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4980000
نرخ اتاق 1 تخته
6180000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3880000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5020000
نرخ اتاق 1 تخته
6250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4820000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4030000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5340000
نرخ اتاق 1 تخته
6900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5110000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4030000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5400000
نرخ اتاق 1 تخته
7020000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5170000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4030000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5350000
نرخ اتاق 1 تخته
6910000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5120000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4140000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5350000
نرخ اتاق 1 تخته
6910000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5120000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4140000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6290000
نرخ اتاق 1 تخته
8790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5970000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4140000
توضیحات
  • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
  • مدت اقامت 7 شب و 8 روز
  • تاریخ اعتبار 1397/01/06
  • شروع قیمت 4090000
  • خطوط هوایی ماهان
  • برنامه سفر

     

     

خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040