تور ارمنستان 3 شب با پرواز آسمان

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
SHIROCK 3 star bb
930000 1110000 600000 485000
REJINE 3 star bb
935000 1075000 615000 485000
SILACHI 3 star BB
975000 1185000 630000 485000
HERAZDAN 3 star bb
1035000 1365000 715000 485000
AQUATECH 4 star bb
1035000 1240000 780000 485000
ARARAT 4 star BB
1170000 1480000 695000 485000
METROPOL 4 star BB
1085000 1445000 690000 485000
APERASUIT 4 star bb
1270000 1470000 720000 485000
ANI PLAZA 4 star BB
1180000 1470000 - 485000
PARIS 3 star bb
1245000 1575000 740000 485000
MULTI GRAND 5 star bb
1440000 2135000 870000 485000
MERIOT 5 star bb
1615000 1945000 880000 485000
ROYAL TULIP 4 star BB
1590000 2160000 945000 485000
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
930000
نرخ اتاق 1 تخته
1110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
935000
نرخ اتاق 1 تخته
1075000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
615000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
975000
نرخ اتاق 1 تخته
1185000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
630000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1035000
نرخ اتاق 1 تخته
1365000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
715000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1035000
نرخ اتاق 1 تخته
1240000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1170000
نرخ اتاق 1 تخته
1480000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1085000
نرخ اتاق 1 تخته
1445000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1270000
نرخ اتاق 1 تخته
1470000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
720000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1180000
نرخ اتاق 1 تخته
1470000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
-
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1245000
نرخ اتاق 1 تخته
1575000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
740000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1440000
نرخ اتاق 1 تخته
2135000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
870000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1615000
نرخ اتاق 1 تخته
1945000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
880000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1590000
نرخ اتاق 1 تخته
2160000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
485000
توضیحات
  • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
  • مدت اقامت 3 شب
  • تاریخ اعتبار 1396/12/10
  • شروع قیمت 930000
  • خطوط هوایی آسمان
خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040