تور گرجستان باتومی ویژه دی

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
GEORGIAN PALACE 3 star bb
1580000 1835000 1450000 1290000
MARI PRIME 3 star bb
1580000 1835000 1450000 1290000
DOLPHIN 3 star bb
1615000 1900000 1480000 1290000
GRAND GEORGIAN PALACE 3 star bb
1465000 2200000 1555000 1290000
AQUA PARK 4 star bb
1795000 2255000 1575000 1290000
SPUTNIK 4 star bb
1880000 2430000 1600000 1290000
LEGACY 4 star bb
1880000 2430000 1600000 1290000
PREMIER 4 star BB
1880000 2430000 1600000 1290000
SANAPIRO 4 star bb
1960000 2620000 1645000 1290000
RESIDENT PLAZA 4 star bb
1960000 2620000 1645000 1290000
CASTELLO MARE 5 star HB
2065000 2810000 - -
WORLD PALACE 4 star bb
2095000 2705000 1580000 1290000
SKY TOWER 5 star bb
2080000 2830000 1830000 1290000
WYNDHAM 5 star bb
2115000 2890000 1840000 1290000
LEOGRAND 5 star bb
2205000 2955000 1630000 1290000
INTOURIST 5 star BB
2205000 3080000 1765000 1290000
EUPHORIA 5 star bb
2205000 3080000 1765000 1290000
COLOSSEUM 5 star bb
2260000 3085000 1960000 1290000
DIVAN EXPRESS 4 star BB
2310000 3020000 1890000 1290000
SHERATON 5 star BB
2440000 34050000 1780000 1290000
RADISON BLU 5 star BB
2615000 3910000 2615000 1290000
HILTON GEORGIA 5 star bb
2670000 40005000 2010000 1290000
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1580000
نرخ اتاق 1 تخته
1835000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1580000
نرخ اتاق 1 تخته
1835000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1615000
نرخ اتاق 1 تخته
1900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1480000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1465000
نرخ اتاق 1 تخته
2200000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1555000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1795000
نرخ اتاق 1 تخته
2255000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1575000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1880000
نرخ اتاق 1 تخته
2430000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1880000
نرخ اتاق 1 تخته
2430000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1880000
نرخ اتاق 1 تخته
2430000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1960000
نرخ اتاق 1 تخته
2620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1645000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1960000
نرخ اتاق 1 تخته
2620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1645000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
2065000
نرخ اتاق 1 تخته
2810000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
-
نرخ کودک 2 تا 6 سال
-
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2095000
نرخ اتاق 1 تخته
2705000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1580000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2080000
نرخ اتاق 1 تخته
2830000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1830000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2115000
نرخ اتاق 1 تخته
2890000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1840000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2205000
نرخ اتاق 1 تخته
2955000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1630000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2205000
نرخ اتاق 1 تخته
3080000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1765000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2205000
نرخ اتاق 1 تخته
3080000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1765000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2260000
نرخ اتاق 1 تخته
3085000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2310000
نرخ اتاق 1 تخته
3020000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2440000
نرخ اتاق 1 تخته
34050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2615000
نرخ اتاق 1 تخته
3910000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2615000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2670000
نرخ اتاق 1 تخته
40005000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2010000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000
توضیحات
  • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, ترانسفر فرودگاهی
  • مدت اقامت 3 شب
  • تاریخ اعتبار 1396/09/31
  • شروع قیمت 1580000
  • خطوط هوایی تابان
  • توضیحات تور

     

    توضیحات: اقامت 4 و 7 شب رزرو گرفته میشود 

خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040