تور 3 شب آنکارا با پرواز ایران ایر

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
ETAP BULVAR 3 star BB
850000 970000 660000 740000
AMAR HOTEL 3 star BB
865000 995000 660000 745000
MARYA HOTEL 3 star BB
875000 985000 660000 755000
ANKARA ROYAL 4 star BB
890000 1065000 660000 770000
RADISSON BLU 4 star bb
900000 1050000 660000 775000
CANKAYA PREMIUM 4 star bb
930000 1110000 660000 790000
BRAH ANKARA 5 star BB
940000 1120000 660000 800000
DEMONTI ANKARA 5 star BB
960000 1170000 660000 810000
PARK ANKARA 4 star BB
965000 1185000 660000 810000
ANEMON 4 star bb
980000 1220000 660000 815000
SWISS ANKARA 5 star bb
1040000 1310000 660000 855000
LANATIA 5 star bb
1065000 1315000 660000 -
SHRAITON 5 star bb
1130000 1405000 660000 900000
GRAND ANKARA 5 star BB
1265000 1670000 660000 -
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
850000
نرخ اتاق 1 تخته
970000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
740000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
865000
نرخ اتاق 1 تخته
995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
745000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
875000
نرخ اتاق 1 تخته
985000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
755000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
890000
نرخ اتاق 1 تخته
1065000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
770000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
900000
نرخ اتاق 1 تخته
1050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
775000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
930000
نرخ اتاق 1 تخته
1110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
940000
نرخ اتاق 1 تخته
1120000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
800000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
960000
نرخ اتاق 1 تخته
1170000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
810000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
965000
نرخ اتاق 1 تخته
1185000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
810000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
980000
نرخ اتاق 1 تخته
1220000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
815000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1040000
نرخ اتاق 1 تخته
1310000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
855000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1065000
نرخ اتاق 1 تخته
1315000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
-
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1130000
نرخ اتاق 1 تخته
1405000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1265000
نرخ اتاق 1 تخته
1670000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
-
توضیحات
خیابان شریعتی ، بالا تراز سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه همکف 09023838468
info@mahtaseir.com
021-88473040