تور 7 شب و 8 روز بانکوک + پوکت آبان ماه

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
CHAYDON+ PJ PATONG 3 star bb
2550000 2995000 2265000 2075000
FORUM PARK+ DAYS INN 3 star bb
2595000 3085000 2305000 2100000
IBIS SATHORN+ IBIS PATONG 3 star bb
2775000 3245000 - 2140000
IBIS NANA+ AMATA PATONG 3 star bb
2830000 3355000 2430000 2140000
BANGKOK PALACE+ ANDAKIRA 4 star bb
2835000 3345000 2440000 2170000
EASTIN MAKKASAN+ ROYAL PALADISE 4 star bb
2915000 3500000 2510000 2200000
MERCURE MAKKASAN+HYTON LEELAVAD 4 star bb
2920000 3520000 2515000 2205000
ASIA BANGKOK+HYATT PLACE 4 star bb
2990000 3655000 2575000 2230000
MANDARIN CENTREPOINT+RAMADA DEEVANA 4 star bb
3075000 3830000 2655000 2265000
NOVOTEL SILOM+ DUANGJITT RESORT 4 star bb
3100000 3875000 2675000 2270000
AVANI ATRIUM+PATONGMERLIN 4 star bb
3120000 3920000 2690000 2270000
CENTARA WATERGATE+THE OLD PHUKET 4 star bb
3205000 4085000 2770000 2285000
AVANI ATRIUM+NOVOTEL PHUKET RESORT 4 star bb
3235000 4140000 2795000 2320000
HOLIDAY INNSILOM+THE KEE RESORT 4 star bb
3285000 4245000 2845000 2340000
NOVOTEL PLATINUM+SWISSIOTEL PATONG 4 star bb
3475000 4620000 3010000 2410000
THE SUKOSUL+ THAVORN BEACH VILLAGE 5 star bb
3345000 4345000 2895000 2375000
RAMADA PLAZA+CREST RESORT 5 star bb
3380000 4420000 2925000 2390000
AMARI WATERGATE+MILLENNIUM RESORT 5 star bb
3510000 4670000 3040000 2440000
AMARI WATERGATE+ WYNDHAM GRAND KALIM 5 star bb
3575000 4805000 3100000 2465000
ROYAL ORCHID SHERATON+DIAMOND CLIFF 5 star bb
3610000 4870000 3135000 2480000
ROYAL ORCHID SHERATON+ GRAND MERCURE 5 star bb
3630000 4920000 3150000 2480000
LANDMARK SUKHUMVIT+ MANDARAVA RESORT 5 star bb
3655000 4950000 3170000 2480000
THE BERKELEY PRATUNAM+HILTON ARCADIA PHUKET 5 star bb
3695000 5045000 3210000 2480000
LEBUA AT STATE TOWER+ AVISTA HIDEAWAY 5 star bb
3900000 5455000 3395000 2585000
SIVATEL BANGKOK CROWNE+PLAZA PHUKET 5 star bb
3925000 5500000 3420000 2550000
BANYAN TREE+MARROTT MERLIN BEACH 5 star bb
3980000 3620000 3470000 2620000
PLAZA ATHENEE+AMARI PHUKET 5 star bb
4125000 4900000 - 2675000
LEBUA AT STATE TOWER+CENTARA GRAND PHUKET 5 star bb
4125000 5900000 3595000 2675000
ANANTARA SIAM+HYATT REGENCY 5 star bb
4220000 6090000 - 2710000
INDIGO BANGKOK+OUTRIGGER LAGUNA PHUKET 5 star bb
4450000 6550000 3890000 2800000
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2550000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2265000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2075000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
3085000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2305000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2775000
نرخ اتاق 1 تخته
3245000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
-
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2140000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2830000
نرخ اتاق 1 تخته
3355000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2430000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2140000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2835000
نرخ اتاق 1 تخته
3345000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2440000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2170000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2915000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2510000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2200000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2920000
نرخ اتاق 1 تخته
3520000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2515000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2205000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
3655000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2575000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2230000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3075000
نرخ اتاق 1 تخته
3830000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2655000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2265000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3100000
نرخ اتاق 1 تخته
3875000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2675000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2270000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3120000
نرخ اتاق 1 تخته
3920000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2270000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3205000
نرخ اتاق 1 تخته
4085000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2770000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2285000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3235000
نرخ اتاق 1 تخته
4140000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2795000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2320000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3285000
نرخ اتاق 1 تخته
4245000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2845000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2340000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3475000
نرخ اتاق 1 تخته
4620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3010000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2410000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3345000
نرخ اتاق 1 تخته
4345000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2375000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3380000
نرخ اتاق 1 تخته
4420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2925000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2390000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3510000
نرخ اتاق 1 تخته
4670000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3040000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2440000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3575000
نرخ اتاق 1 تخته
4805000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3100000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2465000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3610000
نرخ اتاق 1 تخته
4870000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3135000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2480000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3630000
نرخ اتاق 1 تخته
4920000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2480000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3655000
نرخ اتاق 1 تخته
4950000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3170000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2480000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
5045000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3210000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2480000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3900000
نرخ اتاق 1 تخته
5455000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2585000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3925000
نرخ اتاق 1 تخته
5500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3420000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
3980000
نرخ اتاق 1 تخته
3620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3470000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2620000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
4125000
نرخ اتاق 1 تخته
4900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
-
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2675000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
4125000
نرخ اتاق 1 تخته
5900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3595000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2675000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
4220000
نرخ اتاق 1 تخته
6090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
-
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2710000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
4450000
نرخ اتاق 1 تخته
6550000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2800000
توضیحات
 • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
 • مدت اقامت 7 شب و 8 روز
 • تاریخ اعتبار 1396/08/30
 • محل اقامت هتل
 • حمل و نقل هواپیما
 • نوع پرواز چارتر
 • کلاس پرواز کلاس اقتصادی
 • مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, افراد مجرد, جوانان
 • نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
 • شروع قیمت 2550000
 • خطوط هوایی ماهان
 • نوع تور نقاط ناشناخته, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید
 • توضیحات تور

  خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با ایر لاین ماهان - ترانسف فرودگاهی - ویزا- لیدر ف

خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040