تور 6 شب قبرس شمالی

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
RIVERSIDE GARDEN 4 star ALL
3290000 3950000 2750000 1790000
MALPAS 5 star ALL
3750000 4750000 2950000 1790000
LORDS PALACE 5 star ALL
3850000 4950000 2990000 1790000
SALAMIS BAY 5 star ALL
3990000 5190000 3050000 1790000
ACAPULCO 5 star ALL
4090000 5320000 3170000 1790000 VILLA ROOM
MERIT PARK 5 star UALL
4190000 5490000 3150000 1790000
KAYA ARTEMIS 5 star UALL
4350000 5690000 3250000 1790000
CRATOS 5 star ALL
4650000 6190000 3450000 1790000
MERIT CRYSTAL 5 star UALL
4950000 6690000 3590000 1790000
GRAND HILARIUM 4 star BB
4990000 6860000 3590000 1790000
ELEXUS 5 star UEFB
4990000 6860000 3590000 1790000
MERIT ROYAL 5 star ALL
5990000 8490000 4150000 1790000
درجه هتل 4star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
3950000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3750000
نرخ اتاق 1 تخته
4750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3850000
نرخ اتاق 1 تخته
4950000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3990000
نرخ اتاق 1 تخته
5190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
5320000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3170000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
VILLA ROOM
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
5490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4350000
نرخ اتاق 1 تخته
5690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4650000
نرخ اتاق 1 تخته
6190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4950000
نرخ اتاق 1 تخته
6690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4990000
نرخ اتاق 1 تخته
6860000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UEFB

نرخ اتاق 2 تخته
4990000
نرخ اتاق 1 تخته
6860000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5990000
نرخ اتاق 1 تخته
8490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
  • خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافری, راهنمای محلی, ترانسفر فرودگاهی
  • مدت اقامت 6 شب و 7 روز
  • تاریخ اعتبار 96/11/07
  • شروع قیمت 3290000
  • خطوط هوایی اطلس گلوبال
  • توضیحات تور

     

    مدارک لازم :پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار 

خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040