تور مالزی سنگاپور ویژه اسفند ماه

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
ANCASA+FRAGRANCE 3 star BB
2500000 3230000 2310000 1560000
SAND PIPER+QUALITY 3 star BB
2520000 3360000 2060000 1580000
FLAMINGO+QUALITY 3 star BB
2610000 3530000 2140000 1620000
WP+PARC SOVEREIGN 3 star BB
2720000 3740000 2240000 1660000
GRANDSEASON+QUALITY 3 star BB
2760000 3820000 2280000 1660000
GRAND SEASON+ROYAL NEWTON 4 star BB
2810000 3900000 2320000 1660000
ROYAL BINTANG+ROYAL NEWTON 4 star BB
2850000 3990000 2360000 1720000
METRO360+CHANCELLOR 4 star BB
2870000 4030000 2390000 1730000
NOVOTEL+COPTHORNE KING 4 star BB
3030000 4320000 2520000 1790000
DORSETT+COPTHORNE KING 4 star BB
3080000 4410000 2570000 1810000
CORUS+GRAND CENTRAL 4 star BB
3120000 4500000 2610000 1820000
DORSETT+ORCHAD PARADE 4 star BB
3230000 4710000 2710000 1820000
CONCORDE+ORCHAD PARADE 4 star BB
3300000 4830000 2770000 1900000
ISTANA+GRANDPARK ORCHAD 4 star BB
3530000 5250000 2970000 1990000
ELEMENT BY WESTIN+SHERATON TOWER 5 star BB
3570000 5340000 3010000 2000000
ELEMENT BY WESTIN+MANDARIN ORCHAD 5 star BB
3930000 6010000 3330000 2150000
WESTIN+MARINA MANDARIN 5 star BB
4000000 6140000 3400000 2180000
WESTIN+FAIRMONT 5 star BB
4110000 6360000 3500000 2220000
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2500000
نرخ اتاق 1 تخته
3230000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2310000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1560000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2520000
نرخ اتاق 1 تخته
3360000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2060000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1580000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2610000
نرخ اتاق 1 تخته
3530000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2140000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1620000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2720000
نرخ اتاق 1 تخته
3740000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2240000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1660000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2760000
نرخ اتاق 1 تخته
3820000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1660000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2810000
نرخ اتاق 1 تخته
3900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2320000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1660000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2850000
نرخ اتاق 1 تخته
3990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2360000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1720000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2870000
نرخ اتاق 1 تخته
4030000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1730000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3030000
نرخ اتاق 1 تخته
4320000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2520000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3080000
نرخ اتاق 1 تخته
4410000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2570000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1810000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3120000
نرخ اتاق 1 تخته
4500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2610000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1820000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3230000
نرخ اتاق 1 تخته
4710000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2710000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1820000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3300000
نرخ اتاق 1 تخته
4830000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2770000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1900000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3530000
نرخ اتاق 1 تخته
5250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2970000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1990000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3570000
نرخ اتاق 1 تخته
5340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3010000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2000000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3930000
نرخ اتاق 1 تخته
6010000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3330000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2150000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4000000
نرخ اتاق 1 تخته
6140000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3400000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2180000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4110000
نرخ اتاق 1 تخته
6360000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2220000
توضیحات
  • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, گرفتن ویزا, راهنما فرودگاه, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
  • مدت اقامت 7 شب و 8 روز
  • تاریخ اعتبار اعتبار پکیج تا 25 اسفند
  • شروع قیمت 2500000
  • خطوط هوایی ماهان
خیابان شریعتی ، بالا تراز سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه همکف 09023838468
info@mahtaseir.com
021-88473040