تور بانکوک پاتایا ویژه نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
H_RESIDENCE+THE SUN RESORT 3 star BB
4070000 4410000 3990000 3720000
CHAYDON+SUN RESORT 3 star BB
4140000 4540000 4050000 3740000
I RESIDNCE SATHORN+SUN RESORT 3 star BB
4510000 4570000 4060000 3740000
IBIS SATHORN+IBIS PTY 3 star BB
4360000 4970000 4060000 3810000
I RESIDENCE+SILOM MARKLAND 4 star BB
4380000 5010000 4260000 3820000
ESTIN MAKASAN+SUN BEAM 4 star BB
4500000 5260000 4370000 3860000
ESTIN MAKASAN+VISTA PTY 4 star BB
4510000 5270000 4380000 3860000
MONTIEN BANGKOK+IMPERIAL 4 star BB
4570000 5380000 4430000 3880000
MONTIEN BANGKOK+ONE ROYAL CRUISE 4 star BB
4570000 5380000 4430000 3880000
MONTIEN BANGKOK+PTY SEA VIEW 4 star BB
4590000 5420000 4440000 3880000
HOLIDAY INN SILOM+ONE ROYAL CRIUSE 4 star BB
4660000 5560000 4510000 3910000
HOLIDAY INN SILOM+SUGNATURE 4 star BB
4750000 5740000 4590000 3940000
NOVOTEL SILOM+PATTAYA OCEAN 4 star BB
4810000 5850000 4640000 3960000
GERAND DIAMOND +LONG BEACH 4 star BB
4850000 5930000 4670000 3970000
MANDARIN CENTER+SIAM BAY 4 star BB
4990000 6200000 4800000 4020000
AMARI WATERGATE+GARDEN CLIFF 5 star BB
5200000 6620000 4990000 4020000
PULLMAN+PULLMAN PTY 5 star BB
5220000 6660000 5010000 4100000
THE BERKELEY+ROYAL CLIFF 5 star BB
5370000 6960000 5140000 4150000
LEMERDIAN BANGKOK+ROYAL CLIFF 5 star BB
6090000 8380000 5780000 4400000
LEBUA STATE+ROYAL CLIFF 5 star BB
6200000 8610000 5890000 4440000
ROYAL ORCHID+SHERATON INTERNATIONAL 5 star BB
6270000 8740000 5940000 4460000
ROYAL ORCHID+CENTARA GRAND MIRAGE 5 star BB
6340000 8880000 6000000 4460000
LEBUA STATE+TOWER INTERCONTINENTAL 5 star BB
6380000 8950000 6040000 4460000
SHANGRI LA +INTERCONTINENTAL 5 star BB
6480000 9150000 6130000 5350000
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4070000
نرخ اتاق 1 تخته
4410000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3720000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4140000
نرخ اتاق 1 تخته
4540000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3740000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4510000
نرخ اتاق 1 تخته
4570000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4060000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3740000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4360000
نرخ اتاق 1 تخته
4970000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4060000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3810000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4380000
نرخ اتاق 1 تخته
5010000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4260000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3820000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4500000
نرخ اتاق 1 تخته
5260000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4370000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3860000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4510000
نرخ اتاق 1 تخته
5270000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4380000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3860000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4570000
نرخ اتاق 1 تخته
5380000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4430000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3880000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4570000
نرخ اتاق 1 تخته
5380000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4430000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3880000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4590000
نرخ اتاق 1 تخته
5420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4440000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3880000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4660000
نرخ اتاق 1 تخته
5560000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4510000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3910000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4750000
نرخ اتاق 1 تخته
5740000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4810000
نرخ اتاق 1 تخته
5850000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4640000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3960000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4850000
نرخ اتاق 1 تخته
5930000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4670000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3970000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4990000
نرخ اتاق 1 تخته
6200000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4020000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5200000
نرخ اتاق 1 تخته
6620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4020000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5220000
نرخ اتاق 1 تخته
6660000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5010000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4100000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5370000
نرخ اتاق 1 تخته
6960000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5140000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4150000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6090000
نرخ اتاق 1 تخته
8380000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4400000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6200000
نرخ اتاق 1 تخته
8610000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4440000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6270000
نرخ اتاق 1 تخته
8740000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5940000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4460000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6340000
نرخ اتاق 1 تخته
8880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4460000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6380000
نرخ اتاق 1 تخته
8950000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6040000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4460000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6480000
نرخ اتاق 1 تخته
9150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6130000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5350000
توضیحات
  • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, گرفتن ویزا, راهنمای محلی, راهنما بین شهری, راهنما فرودگاه, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
  • مدت اقامت 7 شب و 8 روز
  • تاریخ اعتبار 1397/01/06
  • شروع قیمت 4070000
  • خطوط هوایی ماهان
خیابان شریعتی ، بالا تراز سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه همکف 09023838468
info@mahtaseir.com
021-88473040