نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
کوالالامپور: PACIFIC EXPRESS
سنگاپور: FRAGRANCE BALASTIER
BB ۷,۰۸۰,۰۰۰ ۸,۷۵۰,۰۰۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۸۲۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: SANDPIPER
سنگاپور: FRAGRANCE BALASTIER
BB ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۵۵۰,۰۰۰ ۶,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۹۲۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: PACIFIC EXPRESS
سنگاپور: FRAGRANCE BALASTIER
BB ۷,۴۲۰,۰۰۰ ۹,۴۷۰,۰۰۰ ۶,۶۴۰,۰۰۰ ۵,۰۳۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: ROYALE CHULAN BUKIT
سنگاپور: PARC SOVEREIGN
BB ۸,۰۶۰,۰۰۰ ۱۰,۶۷۰,۰۰۰ ۷,۱۶۰,۰۰۰ ۵,۲۴۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: IBIS CITY CENTER
سنگاپور: PARC SOVEREIGN
BB ۸,۵۶۰,۰۰۰ ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ ۷,۴۹۰,۰۰۰ ۵,۳۶۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: TAMU
سنگاپور: CHANCELLOR
BB ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۲۰,۰۰۰ N/A ۵,۲۷۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: TAMU
سنگاپور: FURAMA RIVERFRONT
BB ۸,۸۲۰,۰۰۰ ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ N/A ۵,۴۷۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: IMPIANA
سنگاپور: CHANCELLOR
BB ۸,۵۷۰,۰۰۰ ۱۱,۴۱۰,۰۰۰ ۷,۴۶۰,۰۰۰ ۵,۴۹۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: SUNWAY PUTRA
سنگاپور: QUEENS
BB ۸,۴۲۰,۰۰۰ ۱۱,۴۲۰,۰۰۰ ۷,۵۲۰,۰۰۰ ۵,۳۴۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: CONCORDE
سنگاپور: QUEENS
BB ۸,۶۴۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۵۳۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: TAMU
سنگاپور: ORCHID
BB ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ N/A ۵,۵۴۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: CONCORDE
سنگاپور: FURAMA RIVERFRONT
BB ۹,۰۵۰,۰۰۰ ۱۲,۴۴۰,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: IBIS CITY CENTER
سنگاپور: ELIZABETH
BB ۹,۱۳۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۰۶۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: IMPIANA
سنگاپور: ELIZABETH
BB ۸,۹۳۰,۰۰۰ ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ N/A ۵,۶۵۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: SUNWAY PUTRA
سنگاپور: GRAND COPTHORNE WATERFRONT
BB ۹,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۶۰,۰۰۰ ۵,۸۶۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: MAYA
سنگاپور: ORCHID
BB ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ ۹,۱۳۰,۰۰۰ ۶,۰۲۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: GRAND MILLENNIUM
سنگاپور: SHERATON TOWERS SINGAPORE
BB ۱۰,۷۷۰,۰۰۰ ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۱۷۰,۰۰۰ ---
کوالالامپور: SHERATON IMPERIAL
سنگاپور: SHERATON TOWERS SINGAPORE
BB ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ ۹,۸۸۰,۰۰۰ ۷,۶۵۰,۰۰۰ ---
WESTIN
BB ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱۷,۲۷۰,۰۰۰ ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۵۲۰,۰۰۰ ---
SHANGRI LA
BB ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ۲۰,۳۳۰,۰۰۰ ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ۷,۱۳۰,۰۰۰ ---
سنگاپور: RITZ CARLTON
سنگاپور: SHANGRI LA
BB ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ ۲۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۰۰۰ ---

خدمات تور

1- پرواز بین شهری
2- 7 شب اقامت در هتل
3- ترانسفر فرودگاهی
4- بیمه مسافرتی
5-صبحانه

توضیحات تور:
1-پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
2-داشتن پاسپورت با 7 ماه اعتبار.
3-مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج به عهده مسافر میباشد.
4-نرخ کودک زیر 2 سال 1.100.000 تومان میباشد.