نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
NAVARRIA HOTEL
BB ۲۷۰یورو ۳۷۵یورو ۱۸۸یورو ۱۰۴یورو ---
AJAX HOTEL
BB ۳۹۹یورو ۵۸۹یورو ۳۰۰یورو ۳۰۰یورو ---
ROYAL APOLLONIA
BB ۵۲۵یورو ۷۳۵یورو ۳۳۳یورو ۳۲۲یورو ---
ELIAS BEACH
BB ۶۱۰یورو ۷۹۰یورو ۳۸۹یورو ۱۲۴یورو ---
FOUR SEASONS BEACH
BB ۷۰۰یورو ۱,۲۵۰یورو ۴۲۴یورو ۳۵۴یورو ---
PARKLANE RESORT
BB ۷۶۰یورو ۱,۳۷۰یورو ۴۵۰یورو ۴۵۰یورو ---
AMARA
BB ۹۲۰یورو ۱,۷۰۰یورو ۵۳۶یورو ۱۴۳یورو ---

پرواز مستقیم ایرباس قشم ایر

به تمامی نرخ های پکیج مبلغ 4.500.000 هزار تومان نرخ پرواز اضافه میگردد.