نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
SEA CLEOPATRA
BB ۲۲۵یورو ۳۲۰یورو ۲۳۸یورو ۱۶۸یورو ---
GRECIAN BAY HOTEL
BB ۵۶۰یورو ۷۰۰یورو ۱۳۹یورو ۱۳۹یورو ---

به کلیه مبالغ زیر مبلغ 4.500.000تومان نرخ پرواز اضافه میگردد.

پرواز مستقیم  و هواپیمایی قشم ایر میباشد.