نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
AQUASIS DELUXE
UALL ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ---

خدمات تور

ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی

1-گشت شهری رایگان
2-تور کشتی رایگان
3-تور مرکزخرید سوکه رایگان

تاریخ 29 اسفند-1-2-3فروردین پکیج 600.000تومان افزایش

و 28 اسفند-4-5-6فروردین 500.000تومان افزایش نرخ دارد