نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
جهانگردی
BB ۸۲۰,۰۰۰ --- --- --- ---
رودکی
BB ۸۲۰,۰۰۰ --- --- --- ---
وکیل شیراز
BB ۹۱۰,۰۰۰ --- --- --- ---
جام جم
BB ۸۷۰,۰۰۰ --- --- --- ---
اطلس شیراز
BB ۹۱۰,۰۰۰ --- --- --- ---
پارک سعدی
BB ۹۵۰,۰۰۰ --- --- --- ---
آریوبرزن شیراز
BB ۹۲۰,۰۰۰ --- --- --- ---
رویال
BB ۱,۱۶۰,۰۰۰ --- --- --- ---
زندیه
BB ۱,۱۹۰,۰۰۰ --- --- --- ---
هما
BB ۱,۲۲۰,۰۰۰ --- --- --- ---
چمران
BB ۱,۲۹۰,۰۰۰ --- --- --- ---

1-کودک بالای 5 سال بزرگسال محسوب می شود.

2- تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت12:00 می باشد.

3- نرخ زیر دو سال جهت  بلیط  10%بزرگسال بوده و همراه داشتن فتوکپی شناسنامه جهت صدور بلیط و اصل شناسنامه هنگام سوار شدن در هواپیما الزامی است.

4-نرخ های فوق  قطعی نبوده و برای فروش حتماً با کانتر مربوطه هماهنگ شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.