نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
LIKE
BB ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ---
DALIDA
BB ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ---
GURU
BB ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ---
SKY GEORGIA
BB ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰GNG ---
GNG
BB ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ---
COLOMBI
BB ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ---
PRIMAREVA
BB ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ---
DOLABAURI
BB ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ---
HOLIDAY INN
BB ۳,۵۶۰,۰۰۰ ۵,۷۲۰,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ---
BILTMOR
BB ۴,۷۸۰,۰۰۰ ۸,۱۲۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ---

خدمات تور

1-بلیط رفت و برگشت
2- ترانسفر فرودگاهی
3-اقامت در هتل با صبحانه
4- بیمه مسافرتی

توضیحات تور :
1-بلیط به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
2- داشتن پاسپورت با 7 ماه اعتبار.
3-مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج به عهده مسافر میباشد.