نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
VILLA INN
BB ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۳,۰۹۰,۰۰۰ --- ۱,۹۹۰,۰۰۰ ---
CONTINENTAL
BB ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰ --- ۱,۹۹۰,۰۰۰ ---
ATROPAT
BB ۳,۰۴۰,۰۰۰ ۳,۴۴۰,۰۰۰ --- ۱,۱۹۰,۰۰۰ ---
CORNICHE
BB ۳,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۶۹۰,۰۰۰ --- ۱,۱۹۰,۰۰۰ ---
DIAMOND
BB ۳,۲۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ --- ۱,۱۹۰,۰۰۰ ---
RICH
BB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۰۹۰,۰۰۰ --- ۱,۱۹۰,۰۰۰ ---
QAFQAZ SAHIL
BB ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ --- ۱,۱۹۰,۰۰۰ ---
QAFQAZ CITY
BB ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰ --- ۱,۱۹۰,۰۰۰ ---
EXCELSIOR
BB ۴,۲۹۰,۰۰۰ ۵,۸۹۰,۰۰۰ --- ۱,۱۹۰,۰۰۰ ---
INTOURIST
BB ۴,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۲۹۰,۰۰۰ --- ۱,۱۹۰,۰۰۰ ---
HYATT REGENCY
BB ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۶,۴۹۰,۰۰۰ --- ۱,۱۹۰,۰۰۰ ---
BOULEVARD
BB ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۶,۶۹۰,۰۰۰ --- ۱,۱۹۰,۰۰۰ ---
FAIRMONT
BB ۵,۷۹۰,۰۰۰ ۸,۲۹۰,۰۰۰ --- ۱,۱۹۰,۰۰۰ ---
HILTON BAKU
BB ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ --- ۱,۹۹۰,۰۰۰ ---

خدمات تور

1-بلیط رفت و برگشت
2- اقامت در هتل با صبحانه
3-راهنمای فارسی زبان
4-ترانسفر فرودگاهی
5-بیمه مسافرتی
6-یک گشت با ناهار

توضیحات تور:
1-بلیط به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
2-داشتن پاسپورت با 7 ماه اعتبار.
3-مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج به عهده مسافر میباشد.
4-نرخ کودک زیر 2 سال  295.000 تومان میباشد.