نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
MY ROSE BOUTIQUE
BB ۲,۹۹۵,۰۰۰ ۳,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۹۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
AMMAR GRAND
BB ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
GOLDEN SHINE
BB ۳,۱۹۵,۰۰۰ ۳,۶۹۵,۰۰۰ ۳,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
CORNICHE
BB ۳,۲۴۵,۰۰۰ ۳,۷۹۵,۰۰۰ ۳,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
CONTINENTAL
BB ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
DIAMOND
BB ۳,۳۹۵,۰۰۰ ۴,۰۴۵,۰۰۰ ۳,۳۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
DIPLOMAT
BB ۳,۴۴۵,۰۰۰ ۴,۰۹۵,۰۰۰ ۳,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
ATROPAT
BB ۳,۵۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۳,۵۴۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
GANJALI
BB ۳,۵۹۵,۰۰۰ ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۳,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
QAFQAZ POINT
BB ۳,۶۹۵,۰۰۰ ۴,۴۹۵,۰۰۰ ۳,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
BOULEVARD
BB ۴,۵۹۵,۰۰۰ ۶,۲۹۵,۰۰۰ ۴,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
HYATT REGENCY
BB ۵,۱۹۵,۰۰۰ ۷,۱۹۵,۰۰۰ ۵,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
JUMEIRAH BEACH
BB ۶,۱۹۵,۰۰۰ ۸,۹۹۵,۰۰۰ ۶,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---
FAIRMONT
BB ۶,۵۹۵,۰۰۰ ۹,۸۹۵,۰۰۰ ۶,۹۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ---

خدمات تور

1-بلیط رفت و برگشت
2- اقامت در هتل با صبحانه
3-راهنمای فارسی زبان
4-ترانسفر فرودگاهی
5-بیمه مسافرتی
6-یک گشت با ناهار

توضیحات تور:
1-بلیط به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
2-داشتن پاسپورت با 7 ماه اعتبار.
3-مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج به عهده مسافر میباشد.
4-نرخ کودک زیر 2 سال  495.000 تومان میباشد.