نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
WHITE ROSE
BB ۹,۴۴۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ N/A ۷,۶۷۰,۰۰۰ ---
WHITE ROSE
BB ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۷۰,۰۰۰ ۹,۷۶۰,۰۰۰ ۸,۵۶۰,۰۰۰ ---
KUTA PARADISO
BB ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۶,۰۴۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ۸,۳۱۰,۰۰۰ ---
ANVAYA BEACH RESORT
BB ۱۳,۱۷۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۰,۰۰۰ N/A ۸,۵۰۰,۰۰۰ ---
AYODYA
BB ۱۳,۸۶۰,۰۰۰ ۱۹,۲۷۰,۰۰۰ ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ ۸,۹۴۰,۰۰۰ ---
PADMA LEGIAN
BB ۱۵,۹۱۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۲۰,۰۰۰ ۸,۸۸۰,۰۰۰ ---
SHERATON BALI
BB ۱۵,۸۸۰,۰۰۰ ۲۳,۱۷۰,۰۰۰ ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ ۹,۱۹۰,۰۰۰ ---
AYANA
BB ۲۰,۷۹۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ---

خدمات تور

1- بلیط رفت و برگشت
2- 7 شب اقامت در هتل با صبحانه
3- ترانسفر فرودگاهی
4- ویزا
5- راهنمای فارسی زبان
6- بیمه مسافرتی
7- گشت شهری با ناهار