نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
ORBI TWIN 37
BB ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۲,۱۹۰,۰۰۰ --- ---
euphoria
BB ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰ --- ---
SKY TOWER
BB ۲,۵۳۰,۰۰۰ --- --- --- ---

توضیحات تور:
1- بلیط به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
2- داشتن پاسپورت با 7 ماه اعتبار.
3- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج به عهده مسافر میباشد.