نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
LIFE CORNER
BB ۳,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۴۹۰,۰۰۰ ۳,۲۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
HOTEL MARLA
BB ۴,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
KORDON OTEL ALSANCAK
BB ۴,۱۹۰,۰۰۰ ۵,۲۹۰,۰۰۰ ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
KAYA PRESTIGE
BB ۴,۴۹۰,۰۰۰ ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
CARACA OTEL
BB ۴,۵۹۰,۰۰۰ ۵,۷۹۰,۰۰۰ ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
BEST WESTERN
BB ۵,۰۹۵,۰۰۰ ۶,۴۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
RENAISSANCE
BB ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۷,۴۹۰,۰۰۰ ۴,۰۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
KAYA IZMIR THERMAL
BB ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۰۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
HILTON GARDEN INN
BB ۵,۶۹۰,۰۰۰ ۷,۴۹۰,۰۰۰ ۴,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
WYNDHAM GRAND OZDILEK
BB ۶,۰۹۰,۰۰۰ ۸,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
MOVEN PICK
BB ۶,۰۹۰,۰۰۰ ۸,۴۹۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
HILTON
BB ۶,۳۹۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---
SWISS IZMIR
BB ۶,۷۹۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ---

خدمات تور

6 شب اقامت در هتل
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم سان اکسپرس