نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
BELKON
ALL ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۳,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
GRAND PARK LARA
ALL ۶,۱۹۰,۰۰۰ ۷,۴۹۰,۰۰۰ ۵,۰۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
SHERWOOD DREAMS
UALL ۶,۲۹۰,۰۰۰ ۷,۴۹۰,۰۰۰ ۵,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
CLUB HOTEL SERA
UALL ۶,۶۹۰,۰۰۰ ۸,۲۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
KAYA BELEK
UALL ۶,۶۹۰,۰۰۰ ۸,۰۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
ADALIA ELITE LARA
UALL ۶,۶۹۰,۰۰۰ ۸,۰۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
RIXOS SUNGATE
UALL ۷,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
DELPHIN BE GRAND
UALL ۸,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ ۶,۰۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
ROYAL HOLIDAY PALACE
UALL ۸,۲۹۰,۰۰۰ ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ --- ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
DELPHIN IMPERIAL
UALL ۸,۸۹۰,۰۰۰ ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ ۶,۴۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
SUENO DELUXE
UALL ۸,۳۹۰,۰۰۰ ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ ۶,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
RIXOS PREMIUM
UALL ۸,۶۹۰,۰۰۰ ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ ۶,۳۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
CALISTA LUXURY RESORT
UALL ۹,۷۹۰,۰۰۰ ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ ۶,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
TITANIC MARDAN PALACE
UALL ۹,۷۹۰,۰۰۰ ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ ۶,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---
MAXX ROYAL BELEK
UALL ۱۵,۱۹۰,۰۰۰ ۲۱,۸۹۰,۰۰۰ ۹,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ---

خدمات تور

ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی

6 شب و 7 روز اقامت در هتل

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

راهنمای فارسی زبان