پارک واتر بوم بالی پارک آبی مملو از فعالیت‌های مهیج است که در قلب کوتا واقع است و هر عضو خانواده می‌تواند از امکانات این پارک بهره ببرد. بچه‌ها می‌توانند در استخرهای شنا آب بازی کنند، همراه جریان رود آرام به سمت پایین رود حرکت کنند یا با سرعت در مسیر سرسره‌ها و وسایل آبی با نام‌هایی مانند اژدها، افعی سبز و سوپر جام حرکت کنند. مادران و پدران می‌توانند با شرکت در کلاس‌های بازتاب شناسی، کار مانیکور یا پدیکور یا ماهی درمانی در آب گرم مشغول شوند. در رستوران‌ها و قهوه خانه‌ها طیفی از رژیم‌های غذایی مختلف عرضه می‌شوند و زمین‌ها نیز دارای چشم انداز درختان بزرگ سایه دار و باغ‌های زیبای گرمسیری می‌باشند. این محیط زمینه استراحت طراوت بخش در برابر گرمای یک روز گرم منطقه گرمسیری را فراهم می‌کند.