یکی از مهم ترین مقاصد توریستی ایتالیا پمپئی می باشد که شهری رومی معروف با حدود چندین فوت خاکستر آتشفشان تقریبا 1700 سال پس از فوران عظیم وزوویوس زیر چندین فوت خاکستر دفن شد.

کاوش در این شهر از سال 1748 آغاز شد و این مکان در نزدیکی شهر مدرن ناپل قرار گرفته است. یک تور به پمپئی مرور جذاب بر زندگی روزمره دنیای روم باستان را نشان می دهد. بازدیدکنندگام میتوانند در خیابان های این شهر بقایای نانوایی ها حمام ها و دیگر بناها را ببینند.